AGRICULTURA FAMILIAR NO LESTE PAULISTA E OS PROGRAMAS DE APOIO AOS AGRICULTORES - PARTE 2